சமணமும் தமிழும்
மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி ஆய்வுக் களஞ்சியம் (Tamil Edition)
(Kindle Edition)

4 products added to cart in last 30 minutes
MRP: ₹99.00 Checkout @ Amazon Last Updated: 23-Sep-2018 10:06:21 pm
✅ Lowest price available on Amazon

Related Categories

முற்காலத்தில், ஏறக்குறைய ஐந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னே, தமிழ்நாட்டிலே தலைசிறந்திருந்த சமணசமயம் இப்போது மறக்கப்பட்டு விட்டது. சமணசமய வரலாறும், சரித்திரமும் மறக்கப்பட்டும் மறைக்கப்பட்டும் போயின. அது மட்டுமன்று, சமண சமயத்தின்மேல் வெறுப்பு உணர்ச்சியும் உண்டாக்கப்பட்டது. இவற்றையெல்லாம் கண்டபோது தமிழ் நாட்டின் வரலாற்றுப் பகுதியாகிய இதனை எழுதிமுடிக்க வேண்டும் என்னும் ஊக்கம் உண்டாயிற்று. இன்னொரு காரணமும் உண்டு. என்னவென்றால், தமிழ்நூல்களைப் படிக்கும் போதும் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றை ஆராயும்போதும் சமணசமயத்தவர், தமிழ் மொழிக்குச் செய்திருக்கும் சிறந்த தொண்டுகளைக் கண்டேன். சமண சமயத்தவர் செய்துள்ள தொண்டுபோல அவ்வளவு அதிகமான தொண்டுகளை வேறு சமயத்தவர் தமிழ் மொழிக்குச் செய்யவில்லை என்பதையும் அறிந்தேன். ஆகவே, பண்டைத் தமிழரின் சமய வாழ்க்கையில் பெரும் பங்குகொண்டிருந்து, தமிழ் மொழியை வளப்படுத்திய சமணசமய வரலாற்றை எழுதவேண்டுமென்னும் அவாவினால் உந்தப்பட்டு இந் நூலை எழுதினேன்.

- மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி

* இந்த மின் நூலின் பக்க வடிவமைப்பு குறித்த கருத்துக்களை azhisiebooks@gmail.com என்ற முகவரிக்கு அனுப்பலாம்

AuthorMylai Seeni Venkatasamy
BindingKindle Edition
FormatKindle eBook
LanguageTamil
Language TypePublished
Number Of Pages315
Product GroupeBooks
Publication Date2018-04-15
PublisherAzhisi eBooks
Release Date2018-04-15
StudioAzhisi eBooks
Sales Rank47896

Bestsellers in Language, Linguistics & Writing

Trending Products at this Moment

General information about சமணமும் தமிழும்: மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி ஆய்வுக் களஞ்சியம் (Tamil Edition)