பெண் ஏன் அடிமையானாள்?
(Tamil Edition)
(Kindle Edition)

3 products added to cart in last 30 minutes
MRP: ₹50.00 Checkout @ Amazon Last Updated: 12-Aug-2018 01:53:30 am
✅ Lowest price available on Amazon

Related Categories

இந்நூல் - உலக ஜனத் தொகையில் ஒரு பாதியாய் மக்களின் தோற்றத்திற்கு நிலைக்களனாய் விளங்கும் பெண்ணுலகு கற்பு, காதல், விபச்சாரம், கைம்மை, சொத்துரிமை இன்மை முதலிய கட்டுப்பாட்டு விலங்குகளால் தளையப்பட்டுள்ளதை சுட்டுகிறது.மூடநம்பிக்கையால் அல்லற்பட்டு வரும் பெண்களின் விடுதலைக்கும் வருங்கால மக்களின் பகுத்தறிவு வளர்ச்சிக்கும், சுயமரியாதைக்கும் தடையாயிருக்கும் கட்டுப்பாடு என்னும் விலங்கொடித்து கர்ப்பத்தடை, சொத்துரிமை முதலியவைகளைப் பெற்று பெண்கள் சுதந்திரம் பெற வழிவகுக்கிறது.

Authorதந்தை பெரியார்
BindingKindle Edition
Edition26
FormatKindle eBook
LanguageTamil
Language TypePublished
Number Of Pages111
Product GroupeBooks
Publication Date2017-12-22
Release Date2017-12-22
Sales Rank5700

Bestsellers in Society & Culture

Trending Products at this Moment

General information about பெண் ஏன் அடிமையானாள்? (Tamil Edition)