Applied English Verbs
532 CORE verbs for IELTS & Academic English
(Kindle Edition)

6 products added to cart in last 30 minutes
MRP: ₹449.00 Checkout @ Amazon Last Updated: 21-Sep-2018 01:44:09 pm
✅ Lowest price available on Amazon

Related Categories

APPLIED ENGLISH VERBS is a part of the lexical project which was independently conducted in more than two years.

This corpus-based list includes 524 English verbs, which originate from the database (746,987 words) of test preparation materials, jointly published by Cambridge University Press and Cambridge English Language Assessment.

The list has been developed through combining concordance software, collation of six wordlists: New General Service List, New Academic Words List, Dolch Words List, Globish English List, The Oxford 3000, and Longman Communication 3000, and theories of applied linguistics.

After that, the product of this process has been continued to be refined in the practice of English learning in order to generate the final CORE verbs list.

The BOLD verbs, in authentic examples, were arranged according to frequency in the corpus (538 - 5) and alphabetical order.

GIỚI THIỆU

ĐỘNG TỪ ANH NGỮ ỨNG DỤNG là một phần kết quả của dự án từ vựng học mà tác giả đã triển khai độc lập trong hơn hai năm.

Đây là danh sách 532 động từ được xây dựng chuyên sâu, trích xuất trên nền ngữ liệu tổng hợp 746,987 từ của dữ liệu đề thi và tài liệu ôn thi chính thức xuất bản của Nhà xuất bản và Bộ phận Khảo thí Ngôn ngữ Trường Đại học Cambridge..

Danh sách động từ được phát triển kết hợp phần mềm phân tích ngữ liệu và đối chiếu với 6 danh sách từ vựng: New General Service List, New Academic Words List, Dolch Words List, Globish English List, The Oxford 3000, và Longman Communication 3000 cùng lý thuyết ngôn ngữ học ứng dụng. Những động từ này sau đó lại tiếp tục trải qua quá trình áp dụng và sàng lọc trong thực tế giảng dạy Anh ngữ để rút ra danh sách động từ cốt lõi cuối cùng.

Động từ trong sách được sắp xếp kết hợp theo tần suất xuất hiện từ cao (538) tới thấp (5) và thứ tự trong bảng chữ cái. Mỗi động từ TÔ ĐẬM được đặt trong câu và mang ý nghĩa phổ biến nhất trong ngữ cảnh học thuật.

Đây là quyển sách không thể thiếu cho kĩ năng VIẾT HỌC THUẬT nói riêng và có thể sử dụng như CẨM NANG bổ trợ cho kì thi ANH NGỮ HỌC THUẬT nói chung. Về lâu dài, với danh sách động từ này, học viên có thể cải thiện kĩ năng NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT một cách chủ động và tích cực, từ cơ bản đến nâng cao, trong nhiều lĩnh vực phổ thông lẫn học thuật.

Ngoài ra, đối với giáo viên và tác giả nói chung, danh sách động từ này cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong việc xây dựng bài giảng, giáo trình và phát triển chương trình đào tạo Anh ngữ.

AuthorLA THÀNH TRIẾT
BindingKindle Edition
EISBN9781370167753
FormatKindle eBook
LanguageEnglish
Language TypePublished
Number Of Pages41
Product GroupeBooks
Publication Date2017-03-28
Release Date2017-03-28
Sales Rank336412

Bestsellers in Language Learning & Teaching

Trending Products at this Moment

General information about Applied English Verbs: 532 CORE verbs for IELTS & Academic English Success