Jodidar
Poems
(Kindle Edition)

4 products added to cart in last 30 minutes
MRP: ₹57.82 Checkout @ Amazon Last Updated: 23-Jan-2018 11:59:28 pm
✅ Lowest price available on Amazon

Related Categories

माणूस ही ईश्वराची खूप सुंदर निर्मिती आहे. माणसाचे जीवन मात्र नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या संकटात गुंतलेले असते. दुःखात आणि सुखात सदैव अश्रूंची साथ मात्र असते. अश्रूंप्रमाणेच जीवनात आपली साथ अनेक जण निभावत असतात त्यामध्ये मित्र-मैत्रिणी, आईवडील, पत्नी इत्यादी अनेक जण असतात. त्यामुळे जीवन हे एकट्याने जगायचे नसते तर ते सर्वांना साथीला घेऊन जगावे. या पुस्तकात मला आलेले जीवनानुभव काव्य रुपात मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

AuthorMahadeo Mali
BindingKindle Edition
FormatKindle eBook
LanguageEnglish
Language TypePublished
Number Of Pages30
Product GroupeBooks
Publication Date2017-01-31
Release Date2017-01-31
Sales Rank187796

Bestsellers in Poetry

Trending Products at this Moment

General information about Jodidar: Poems